O rozmowę dotyczącą szczepień w gminie Święciechowa poprosiliśmy lekarza Romana Musielaka.

W naszej gminie pierwsi pacjenci zostali zaszczepieni 25 stycznia. Była to grupa osób z przedziału 80 + oraz 70+.  Do piątku, 12 lutego, w święciechowskim ośrodku zdrowia zaszczepiono łącznie dziewięćdziesiąt osób (trzydzieści osób tygodniowo). Wszystkie otrzymały pierwszą dawkę szczepionki firmy Pfizer.

Od przyszłego tygodnia pacjenci otrzymywać będą drugą dawkę oraz rozpocznie się szczepienie kolejnych osób pierwszą dawką. Wszystko uzależnione jest jednak od dostępności i dostawy szczepionek. W naszej gminie ustalony jest grafik do 31 marca. Lista chętnych osób jest pełna.

Po 31 marca szczepione będą osoby z grupy 70+ (osoby, które się zapisały wcześniej, ale nie było już wolnych terminów), w dalszej kolejności grupa 60+ oraz osoby z chorobami przewlekłymi, niezależnie od wieku.

Pacjenci najczęściej zgłaszają się na szczepienia telefonicznie, bywa że w imieniu seniorów osobiście zgłasza pacjentów rodzina, najrzadziej docierają zgłoszenia internetowe. Pacjenci w dniu szczepienia wypełniają wcześniej ankietę, na podstawie której zakwalifikowani są na szczepienie. W przypadku, gdy jakaś osoba wypadnie lub zostanie odroczona, w jej miejsce wchodzi pacjent z tzw. listy rezerwowej. Żadna dawka nie może się zmarnować.

– W naszym ośrodku zdrowia na szczepienia pierwszą dawką leku wyznaczono dwa dni, poniedziałki i środy – wyjaśnia Roman Musielak. – Natomiast we wtorki i czwartki odbywać się będą szczepienia drugą dawką. To tej pory szczepienia przebiegały sprawnie. W kolejnych tygodniach wszystko uzależnione będzie od dostawy. Z tym problem walczy nie tylko nasza gmina. Wszyscy borykają się z trudnościami w dostawie szczepionek.

Jeśli jednak pojawią się utrudnienia pacjenci będą informowani o zmianie terminu ich szczepień. Osoby samotne, nie posiadające transportu, które nie mogą dotrzeć do przychodni mogą skorzystać transportu organizowanego przez gminę.

Dla pacjentów leżących i niepełnosprawnych wyznaczono termin w marcu – wtedy do ich miejsca zamieszkanie dotrze lekarz i pielęgniarka tj. mobilny zespół szczepiący.