Dokładnie dzisiaj, tj. 1 lipca, NZOZ Ośrodka Zdrowia w Święciechowie obchodzi swoje 25-lecie.

Rok 2024 to szczególny czas dla społeczności gminy Święciechowa. Właśnie w tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Święciechowie, który przez ćwierć wieku służył mieszkańcom, dbając o ich zdrowie i dobre samopoczucie.

Czym jest NZOZ? To wyodrębniony pod względem organizacyjnym, zespół osób i środków majątkowych, stworzony, aby zapewniać świadczenia zdrowotne oraz promować zdrowie.
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Święciechowie założono 1 lipca 1999 roku z misją świadczenia kompleksowej opieki zdrowotnej mieszkańcom naszej gminy i okolic. Powstał z inicjatywy lokalnych lekarzy Renaty Matejko-Wałkiewicz i Romana Musielaka.
– „Gdy leszczyński szpital odstępował od świadczenia opieki zdrowotnej w naszej gminie, postanowiliśmy wykupić pomieszczenia i wziąć sprawy w swoje ręce” – wspomina Musielak.
Dokonano wykupu nieruchomości. Poradnie dziecięcą podnajęto. Obecnie znajduje się tam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rewir Dzielnicowych. Pozostałą część budynku przeznaczono na przychodnię.
Powstała spółka, która od samego początku miała na celu zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z poszanowaniem godności i indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Z czasem oferta ośrodka rozszerzała się o nowe specjalizacje i usługi, odpowiadając na rosnące potrzeby pacjentów.
W ciągu 25 lat istnienia, ośrodek nieustannie modernizował swoje zaplecze techniczne. Budynek przejęto w „opłakanym” stanie. Konieczne był liczne remonty. Inwestycje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny pozwoliły na szybsze i bardziej precyzyjne diagnozy oraz skuteczniejsze leczenie. Dokupiono potrzebny sprzęt, m.in. aparat EKG, defibrylator, aparaty do pomiaru ciśnienia, podstawowe leki niezbędne do funkcjonowania NFZ. Zakupiono także potrzebne do pracy komputery.    
Ważnym aspektem NZOZ Ośrodka Zdrowia w Święciechowie jest jego zespół. W ciągu 25 lat ośrodek zatrudniał wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarki i pracowników administracyjnych, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju placówki. Wielu z nich to osoby z długim stażem. W NZOZ Ośrodku Zdrowia w Święciechowie zatrudnieni byli: Renata Matejko-Wałkiewicz, Roman Musielak, Dorota Zalisz, Wioleta Adamska, Maria Łabędzka, Jadwiga Rzepiela, Lidia Lorych, Agnieszka Pospiech, Alicja Gond, Ewa Rozwalka, Sonia Musielak-Kaliszan, Mieczysław Tomaszewski, Henryk Ratajczak oraz Małgorzata Nowak. Kilka osób odeszło z ośrodka z powodu przejścia na emeryturę lub przejścia na stanowisko pielęgniarki szkolnej czy pielęgniarki w leszczyńskim szpitalu.
Dziś zespół składa się z pielęgniarek środowiskowo- rodzinnych Wiolety Adamskiej i Agnieszki Pospiech, pielęgniarki Lidii Lorych, pracownika administracyjnego Ewy Rozwalki, menażera Sonii Musielak-Kaliszan oraz pracowników technicznych Henryka Ratajczaka i Małgorzaty Nowak. NZOZ w Święciechowie współpracuje obecnie na umowę zlecenie z ośmioma lekarzami, którzy pomagają zapewnić opiekę zdrowotną w naszej gminie.
Ośrodek zdrowia staje przed wieloma wyzwaniami. Starzenie się społeczeństwa, rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi medyczne oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja w ochronie zdrowia wymagają ciągłej adaptacji.
W związku z tym NZOZ w Święciechowie okresowo wykonuje konsultacje diabetologa, chirurga naczyniowego, USG tarczycy i jamy brzusznej, badanie ostrości wzroku, osteoporozę i zalecane szczepienia w kierunku Covid-19, HPV czy grypy. Wykonywali profilaktykę układu krążenia i brali udział w corocznych dożynkach, podczas których wykonywano badana ciśnienia tętniczego, cukru i cholesterolu.
Warto nadmienić w tym miejscu, że zajęli trzecie miejsce w powiecie leszczyńskim pod względem wykonania największej ilości szczepień na Covid-19.
Obecnie za Rentę Matejko-Wałkiewicz, która po wieloletniej pracy przeszła na emeryturę, od półtora roku nowym wspólnikiem w spółce została Joanna Hamrol. Teraz ona razem z Romanem Musielakiem odpowiada za opiekę pacjentów. Obecnie pod opieką jest 4 tysiące pacjentów.
Ośrodek jest centrum zdrowia, oferujący szeroki zakres usług medycznych. W placówce pacjenci mogą skorzystać z: Gabinetu Lekarza Rodzinnego, Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Punkt Pobrań, Punkt Szczepień, Pracowni diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium). NZOZ w Święciechowie współpracował wcześniej z poradnią ginekologiczno-położniczą, a obecnie z poradnią stomatologiczną.
Zespół NZOZ Ośrodek Zdrowia w Święciechowie dziękuje wszystkim pacjentom za 25 lat zaufania i wsparcia. „Cieszymy się, że możemy być częścią Waszego życia i zdrowia” – dodają.

Nasza redakcja z okazji jubileuszu 25-lecia, pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do działania NZOZ Ośrodka Zdrowia w Święciechowie. Dziękujemy pracownikom ośrodka za ich pracę. Życzymy dalszych lat owocnej działalności, sukcesów i dalszego rozwoju. Na koniec życzymy dużo zdrowia lekarzom, którzy przez 25 lat dbali o nas, Romanowi Musielakowi i Renacie Matejko-Wałkiewicz.