Gmina

Wypłaty dodatku węglowego

Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła. Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż od ostatniej przekazanej informacji

Gmina

Komunikat

Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła. Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż na dzień 19.10.2022 wypłaciła