Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła.

Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż na dzień 19.10.2022 wypłaciła 807 dodatków węglowych na łączną kwotę 2 421 000,00 zł.
Z uwagi na brak przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego na kolejne wypłaty dodatków gmina nie może kontynuować wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła.
Jednocześnie informujemy, że gdy tylko zostaną przekazane kolejne środki finansowe wypłaty dodatków zostaną wznowione.