Gmina

Komunikat

Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła. Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż na dzień 19.10.2022 wypłaciła