Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła.

Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż od ostatniej przekazanej informacji z dnia 26 października dotyczącej wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła dokonała kolejnych wypłat z podziałem na: 106 dodatków węglowych na łączną kwotę 318.000,00 zł, 127 dodatków do innych źródeł ciepła na łączną kwotę 265.000,00 zł.
Łącznie od początku wypłacono 913 dodatków węglowych na kwotę 2.739 000,00 zł oraz 127 dodatków do innych źródeł ciepła na kwotę 265.000,00 zł. Z uwagi na brak przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego na kolejne wypłaty dodatków gmina nie może kontynuować wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła. Jednocześnie informujemy, że gdy tylko zostaną przekazane kolejne środki finansowe wypłaty dodatków zostaną wznowione.