Gmina

Wypłaty dodatku

Informacja z Urzędu Gminy w Święciechowie dotycząca wypłat dodatku węglowego. Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż otrzymała kolejną transzę środków na

Gmina

Wypłaty dodatku węglowego

Informacja dotycząca wypłat dodatku węglowego oraz wypłat do innych źródeł ciepła. Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż od ostatniej przekazanej informacji