Informacja z Urzędu Gminy w Święciechowie dotycząca wypłat dodatku węglowego.

Gmina Święciechowa uprzejmie informuje, iż otrzymała kolejną transzę środków na wypłatę dodatków węglowych, dzięki czemu mogliśmy wypłacić 196 dodatków węglowych na łączną kwotę: 588.000,00 zł
– Łącznie od początku wypłacono 1109 dodatków węglowych na kwotę: 3 327 000,00 zł
– Z uwagi na fakt, że otrzymane środki są niewystarczające na wypłatę wszystkich dodatków informujemy, że gmina będzie kontynuowała wypłatę gdy tylko otrzyma środki na ten cel.