Gmina

Strategie rozwoju

Praca nad Sołeckimi Strategiami Rozwoju w Gminie Święciechowa. W styczniu br. rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowych Sołeckich Strategii Rozwoju