Sport

Stypendia sportowe

Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2024 roku. Na podstawie § 5 w związku

Sport

Olimpiada Przedszkolaka

W czwartek, 20 kwietnia, odbyła się XVI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków grup młodszych. Celem olimpiady jest propagowanie sportu wśród dzieci, kształtowanie

Sport

Stypendium sportowe

W poniedziałek, 23 maja, odbyło się wręczenie stypendium sportowego dla najlepszego sportowca w naszej gminie. Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych