W czwartek, 20 kwietnia, odbyła się XVI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków grup młodszych.

Celem olimpiady jest propagowanie sportu wśród dzieci, kształtowanie postawy prozdrowotnej, wdrażanie do współdziałania i przestrzegania zasad fair play, integracja społeczności przedszkolnej.
Tegoroczna olimpiada odbyła się z podziałem na grupy wiekowe. Czwartkowe popołudnie należało do dzieci z grup młodszych i ich rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia flagi olimpijskiej przez przedstawicieli poszczególnych grup. Następnie flaga została zawieszona na honorowym miejscu.
Po części oficjalnej i powitaniu przez dyrektor Dorotę Lorych wszystkich zgromadzonych rozpoczęła się rozgrzewka do piosenki “Sport to zdrowie”. Po wesołej i skocznej rozgrzewce wszystkie grupy wraz z rodzicami przystąpiły do wykonywania swoich zadań.
Każda z grup miała do przejścia 15 różnych konkurencji sprawnościowych. Konkurencje były zarówno dla dzieci jak i rodziców. M.in. były takie konkurencje jak hokej z woreczkiem, wyścigi zaprzęgów, strażacy w akcji, sadzenie ziemniaków, wyścigi w workach i wiele innych, wywołujących dużo uśmiechu i emocji. Po wykonaniu zadania drużyna zdobywała medal, który następnie dzieci przyczepiały na tablicy wyników.
Na zakończenie zmagań sportowych Pani Dyrektor mogła uroczyście ogłosić, iż wszystkie grupy wykonały poprawnie zadania i zajęły pierwsze miejsce, co oznaczało, że wszystkie dzieci zdobyły złote medale.
Organizatorzy kierują podziękowania w stronę medyków, którzy czuwali nad bezpieczeństwem podczas imprezy oraz ufundowali wielki puchar dla naszych przedszkolaków.
Wielkie gratulacje dla małych przedszkolaków i ich rodziców.
line