Inne

Publikacja o powstaniu

Gmina Święciechowa zamierza wydać publikację o powstaniu wielkopolskim 1918/1919 roku, z opisem walk w rejonie Gołanic i Krzycka Małego, zawierającą

Inne

Święto państwowe

Nowe święto państwowe. W tym roku pierwszy raz świętujemy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Prezydent RP podpisał ustawę o ustanowieniu