Nowe święto państwowe. W tym roku pierwszy raz świętujemy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Prezydent RP podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. O ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym apelowały wielkopolskie instytucje i stowarzyszenia zajmujące się edukacją i upowszechnianiem historii. Nowe święto państwowe ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Powstanie było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego wchodzi zatem do kalendarza świąt państwowych.

Wieczorem wójt gminy Marek Lorych, Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak i sołtys wsi Józef Buszewicz złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku na święciechowskim rynku.
Trzy obiekty w Święciechowie: Pomnik na Rynku, Szkoła Podstawowa oraz Wiatrak przy Samorządowym Ośrodku Kultury tego dnia święciły się w biało-czerwonych barwach.