Gmina Święciechowa zamierza wydać publikację o powstaniu wielkopolskim 1918/1919 roku, z opisem walk w rejonie Gołanic i Krzycka Małego, zawierającą również biogramy powstańców związanych z terenem gminy.

Takich osób udało się ustalić ponad 60. Jeżeli ktoś posiada pamiątki lub informacje o którejś z niżej wymienionych osób lub zna jeszcze innych powstańców z terenu gminy, proszony jest o kontakt z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Święciechowie (gazeta@swieciechowa.pl) lub z opracowującą biogramy sołtys Lasocic Wiesławą Małycha  ( wiesia-malycha@wp.pl;  tel.533-901-339 )  W TYTULE WPISAĆ – OPIS POWSTAŃCA.

BOROWCZAK Józef (9 III 1902 – 30 III 1982) z Sądzi, poch. w Krzycku Małym.

BUCHWALD Edmund Dionizy (8 X 1881 –1949 lub 1951) ur. w Niechłodzie. Zm. i poch. w Ostrowie Wlkp.

CYMANEK Hieronim Michał (3 IX 1891 – 24 I 1969) z Niechłodu.

DONIMIRSKI Jerzy  (10 VIII 1897 – 3 XI 1939 ) z Gołanic

DWORCZAK Franciszek (17 IX 1891 – 1939) z Niechłodu.

CHOLEWA Maksymilian (10 II 1898 – ?) ur. w Przybyszewie.

FABIAŃSKI Jan (3 IX 1893 – 7 VII 1971) ze Święciechowy. Zm. i poch. w Lesznie.

FABIAŃSKI Stanisław (19 IV 1900 – 16 X 1977) ze Święciechowy, poch. w Gostyniu.

GAWRONIAK Jan (26 X 1900 – 5 I 1979) ze Strzyżewic.

HAERTLE Feliks  (19 XI 1893 – 18 V 1980) ze Strzyżewic. Zm. i poch. w Poznaniu.

HOFF Ignacy (22 VI 1896 – 1 XII 1919) ze Święciechowy. Poch. w Przemęcie. 

JĘDROSZKOWIAK Jan (14 XII 1899 – po 1971) ur. w Krzycku Małym.

KALITKA Jan (9 XII 1899 – 23 II 1975) ze Świeciechowy.

KALITKA Stanisław (3 XI 1898 – ?) ze Święciechowy. Wyprowadził się na Śląsk.  

KAMIENIARZ Czesław (12 VII 1895 – ?) z Jezierzyc Kościelnych. Członek Związku Weteranów w Święciechowie.

KAROLCZYK Antoni (1 I 1894 – 11 II 1943) ur. w Niechłodzie.

KASPERSKI Wojciech (9 IV 1900 – po 1972) ze Święciechowy.

KĘDZIORA Bronisława zd. Bortel (8 X 1892 – po 1972) ze Święciechowy.

KĘDZIORA JAN (23 VI 1900 – ?) z Włoszakowic. Członek Koła Weteranów w Święciechowie.

KĘDZIORA Władysław (21 V 1894 – 21 II 1979) ze Święciechowy. Zm. i poch. w Lesznie.

KONIECZNY Paweł (29 V 1887 – 31 VIII 1974) ur. w Gołanicach. Poch. w Świerczynie.

KOSMALA Stanisław (2 IV 1883 – 14 XI 1946) ze Strzyżewic.

KRUK (KRUG) Stanisław (16 XI1896 – 1945) z Gołanic. Zginął w 1945 r. podczas bombardowania Erfurtu.

LIS Piotr Paweł (26 VI 1892 – 17 IV 1964) ze Zbarzewa. Członek koła Związku Weteranów w Święciechowie.

LORYCH Jan (8 II 1870 – ?) z Trzebin.

LORYCH Onufry (13 V 1872 – ?) z Trzebin

LUPA Julian (8 II 1901 – 17 VIII 1964) mieszkał w Przybyszewie i w Święciechowie. Zm. i poch. w Lesznie.

MAĆKOWIAK Stanisław (16 IV 1899 – 15 IV 1974) ze Strzyżewic.

MALCHEREK Stanisław (18 X 1897 – 13 II 1970) ze Święciechowy. Poch. w Mogilnie.

MAŁY Ludwik (23 VII 1886 – ?) ur. w Krzycku Małym.

MARCINIAK Czesław (17 VII 1900 – ?) zam. Długie Stare

MATYLA Jan (17 VI 1897 – X 1967) burmistrz Święciechowy. Zm. w RFN.

MIERZYŃSKI Antoni (22 XII 1894 – ?) z Leszna. Należał do koła weteranów w Święciechowie.

MUSZYŃSKI Mieczysław (17 VII1899 – V 1973) ur. w Niechłodzie.

NADOLNY Stanisław (8 X 1894- 23 X 1953) ze Strzyżewic. Poch. w Kwaterze Powstańców w Lesznie

NEUMANN Stanisław (15 IX 1878 – 5 VIII 1952) z Krzycka Małego. Zm. w Ligocie (USC Czernina).

PŁOSZAJCZAK Jan (23 VIII 1872 – 1947) ze Święciechowy. Poch. w Czerwonej Wsi.

PODKOWSKI Jan (18 I 1895 – 19 I 1973) ze Święciechowy. 

PRZYBYLSKI Tadeusz (13 X 1878 – przed 1939) zam. Święciechowa.

RATAJCZAK Walenty (23 I 1891 – ?) ur. w Książęcym Lesie.                                                   

SIKUCIŃSKI Teodor (15 IX 1899 – 9 I 1975) mieszkał w Święciechowie. Poch. w Lesznie.

SKRZETUSKI Karol (4 XI 1892 – 17 VI 1945) ze Strzyżewic.

STACHOWSKI Benon (15 VI 1882 – 9 V 1962) z Przybyszewa. Poch. w Lasocicach.

SZUBERTOWSKI Walenty (7 II 1898 – 31 V 1973) ur. Krzycku Małym. Zm. w Sopocie.

SZYMAŃSKI Piotr (29 IV 1899 – 1975) ze Święciechowy.

TOMCZAK Jan (5 II 1900 – 28 V 1970) zm. i poch. w Lasocicach.

TYL Jan (21 V 1881 – ?) ze Święciechowy.

URBAŃSKI Roman (1 I 1893 – 1972) ze Święciechowy. Poch. w Osiecznej.

WAWRZYNIAK Franciszek (18 XI 1896 – 25 V 1969) ze Święciechowy.

WIESZCZYCZYŃSKI (WIESZCZECZYŃSKI) Stanisław (1 V 1891 – 24 XI 1966) ur. w Krzycku Małym. Zm. w Krzywiniu, poch. w Gorzowie Wlkp.

WITKOWSKI Jan (8 II 1899 – po 1968) ur. w Długiem Starem.

WOJCIECHOWSKI Wojciech (25 III 1899 – 16 II 1944) ur. w Krzycku Małym. Poch. w Krobi.

Strażnicy celni/graniczni pracujący w placówkach na terenie gminy w okresie 20-lecia międzywojennego:

Dąbek Feliks (15 V 1899) Staw pow. wolsztyński. Placówka Straży Granicznej „Długie Stare”.

Haława Ignacy (4 VIII 1896-1976). W 1926 strażnik w Placówka Straży Celnej „Długie Stare”.

Kuczyński Szczepan (20 XII 1893) Smolice pow. gostyński. Placówka Straży Celnej „Długie Stare”.

Łapacz Wiktor (22 XII 1898 – 2 V 1955) strażnik graniczny. Członek koła weteranów w Święciechowie.

Łuś Franciszek (1 XII 1898 – 24 II 1971) Wrzeszczvna pow. czarnkowski, Placówka SG „Długie Nowe”.

Malecha Franciszek (8 XI 1899) Korytnica pow. krotoszyński. SG „Niechłód”.

Nawrot Marcin (28 X 1887) Lubonieczek pow. średzki, SG „Lasocice”.

Plewa Michał (7 VIII 1893) Głuponie pow. nowotomyski, SG „Lasocice”.

Pilujski Władysław (7 VI 1900) Smolice pow. gostyński, SG „Lasocice”.

Poślednik Jan (28 XII 1896) Dłoń pow. rawicki, SG „Długie Stare”.

Roszak Jan (27 V 1892) Zalesie pow. gostyński, SG „Długie Stare”.   

Tomczak Ludwik (30 VII 1894) Niemierzyce pow. krotoszyński, SG „Długie Stare”.

Wyrwa Józef (4 III 1899) Solec pow. wolsztyński, SG „Długie Stare”.