Gmina

Rejestracja uchodźców

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji od 12 marca prowadzona jest przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer