Inwestycje

Kanalizacja sanitarna

Zakończono prace nad zadaniem pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem” działka nr 70/10 przy ulicy Nowej. Wykonawcą inwestycji

Inwestycje

Budowa sieci

Podpisano umowę na zadanie pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wysokości dz. nr 1313/1 w Święciechowie”.

Gmina

Informacja z gminy

W związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Piotrowicach i Trzebinach, Urząd Gminy w Święciechowie zawiadamia, że