Pomoc

Nowa forma wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje o wprowadzeniu nowej formy wsparcia – usług sąsiedzkich. Program ten ma na celu

Gmina

Ankiety

Prośba do mieszkańców o wypełnienie ankiet. Gmina Święciechowa, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Gmina

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że od stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Pomoc

Punkt konsultacyjny

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy domowej. Celem powstanie

Pomoc

Paczki od strażaków

We wtorek, 19 grudnia, strażacy z OSP Święciechowa rozdali PACZKI OD STRAŻAKÓW. Siedem rodzin z naszej gminy otrzymało wspomniane paczki.

Gmina Pomoc

Paczka pod choinkę

Rozpoczyna się kolejna akcja “Paczka pod Choinkę” organizowana na terenie naszej gminy. To już tradycja na terenie gminy Święciechowa. Od

Inne

Dożywianie dzieci

Program “Posiłek w szkole i w domu”. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

Gmina

“Paczka pod Choinkę”

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do wzięcia udziału w corocznej akcji “Paczka pod choinkę”. od

Inne

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka

Gmina

Nowy wniosek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje o zmianie wzoru wniosku na dodatek osłonowy. (Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i