Najmłodsi zawodnicy Klubu Sportowego Kormoran dobrze bawili się na zakończeniu rundy jesiennej w sali zabaw Bajkolandia.

Zabaw i śmiechów nie było końca. Takie momenty poprawiają atmosferę i relacje między zawodnikami. Wszystkich chętnych, do dołączenia do klubu, odsyłamy do kontaktu z trenerem Robertem Woźnym (693 522 164) lub do skontaktowania się w wiadomości prywatnej na profilu Klub Sportowy Kormoran Święciechowa.