Ponad 120 dzieci wzięło udział w poszukiwaniu wielkanocnego zajączka, które odbyło się 28 marca w Lasostrefie w Lasocicach.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym wolontariuszom za przygotowane konkurencje i pomoc oraz dzieciom za dobrą zabawę. Dziękują także za pomoc Szkole Podstawowej w Lasocicach w prowadzeniu zapisów oraz Krzysztofowi Gerusowi za odwiedziny w stroju zająca, a także Sołectwom Lasocice, Ogrody i Przybyszewo oraz Radnym Powiatu Wiesławie Małycha i Remigiuszowi Leciejewskiemu, Radnym Gminy Annie Wasilewskiej, Mikołajowi Kostaniakowi oraz Dariuszowi Matuszewskiemu za wsparcie finansowe.