Urząd Gminy przypomina, że cały czas można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie naszej gminy.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:
– telefonicznie 65 529 68 01 – w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 ;
– za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl ;
– przez stronę:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

Z pomocy będzie można skorzystać co tydzień w poniedziałki w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 pok. nr 1 ( parter ) w godzinach od 8:00-12:00.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktu.