Dla WOŚP zbiera Przedszkole Samorządowe Kraina Radości w Święciechowie.

eSkarbonki to „wirtualne puszki”, dzięki którym kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć.

Możliwość przekazania pieniędzy na WOŚP za pomocą eSkarbonki pod adresem:

https://eskarbonka.wosp.org.pl/1243f8