Dnia, 29 października, w sali wiejskiej w Święciechowa odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy.

Radni Rady Gminy podejmowali następujące tematy: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2020 – 2030, zmian budżetu Gminy na rok 2020, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ustalenia stawek podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Ponadto głosowano w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa, nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.

Radnym przedstawiono informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny 2019/2020. W sesji uczestniczyło 10 radnych.
W czasie pandemii wszystkie spotkania Rady Gminy odbywały się według planu, przy zaostrzonych warunkach sanitarnych.

Transmisja XXIV Sesji Rady Gminy:

http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2020/10/xxiv-sesja-rady-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa-1?fbclid=IwAR0yAk8p3YNUifr5Spo4HJki5TUN3Vphn0JTQ8rNGqQZMsm2RNtxTQMxlDM