W Szkole Podstawowej w Długiem Starem odbyły się wybory patrona szkoły zostały zakończone.

Znaczną przewagą głosów zwyciężyło WOJSKO POLSKIE (100 głosów), na drugim miejscu uplasowało się imię św. Jana Pawła II (13 głosów), a na trzecim-Żołnierz Polski (7 głosów). W związku z tym zostaną podjęte kolejne kroki w celu realizacji projektu “Nadania imienia Szkole i przyjęcia sztandaru”.