Oświata

Wybory patrona

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem odbyły się wybory patrona szkoły zostały zakończone. Znaczną przewagą głosów zwyciężyło WOJSKO POLSKIE (100