Święto to jest jednym z największych wydarzeń obywatelskich na świecie. Zostało ustanowione w 1970 roku i obchodzone jest w 192 krajach.

Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych z ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.
Podczas obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Święciechowie uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym, którego głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego w następstwie rozwoju cywilizacyjnego. Uczennice klasy 8a: Maja Masztalerz, Gabriela Sobkowiak, Julia Halasa przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną, w której omawiały problemy naszej planety: zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie, dziura ozonowa, wycinka lasów, susze, pożary, wzrastająca ilość odpadów ich zagospodarowanie, spadek bioróżnorodności. Matka  Ziemia ma wiele powodów do zmartwień.
Dziewczęta zakończyły spotkanie słowami: “Musimy wziąć sprawy w swoje ręce i troszczyć się o nasz dom. Jeśli my tego nie zrobimy, to kto?”. Dodały też słowa słynnego pisarza Antoine de Saint-Exupéry: „Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci.”
Uczniowie przygotowali też prace plastyczne nawiązujące do tematyki święta. Poszczególne klasy wykonały plakaty pod następującymi hasłami: „Czysta woda zdrowia doda”, „Powietrze takie masz, jak o nie dbasz”, „ Energia –siła wielka z różnego źródełka”, „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „ Dbając o środowisko przyrodnicze będziesz miał życie malownicze”.