Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem.

Święto to jest jednym z największych wydarzeń obywatelskich na świecie. Głównym jego celem jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych z ekologią, upowszechnianie czystych technologii, edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Podczas obchodów Dnia Ziemi w szkole w Długiem Starem uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym, którego głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego w następstwie rozwoju cywilizacyjnego.
Spotkanie edukacyjne zostało otwarte pokazem mody pt. Recyklingowy zawrót głowy. Uczniowie klasy VIII – Daria, Szymon, Wiktor i Igor – przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną, w której omawiali problemy naszej planety. Część artystyczną spotkania uświetniła swoim śpiewem Lidia z kl.VI.
Uczniowie wszystkich klas przygotowali także prace plastyczne nawiązujące do tematyki święta. Chętni uczniowie wzięli także udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska.