Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/22 do Przedszkola Samorządowego w Święciechowie odbywać się będzie w dniach od 2 marca 2021 do 25 maja 2021 roku.

Rekrutacja obejmuje dzieci z roczników: 2015, 2016, 2017 i 2018 nie objętych wychowaniem przedszkolnym w placówce (kandydatów).

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie: od 2 marca 2021 do 18 marca 2021 w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA – http://przedszkole.swieciechowa.pl/rekrutacja.html , wypełnione dostarczyć do przedszkola (w kopercie lub koszulce – zabezpieczone przed wysunięciem się dokumentów). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju dokumenty należy pozostawić w skrzynce opatrzonej napisem REKRUTACJA 2021/22 znajdującej się w holu przedszkola.

W razie pytań można kontaktować się z placówką telefonicznie lub mailowo:
Tel.: 653002069
maila : przedszkoleswieciechowa@wp.pl

http://przedszkole.swieciechowa.pl/files/3438/zarzzdzenie_-_harmonogram_postepowania_rekrut_2021-22.pdf