Ukończono budowę I etapu boiska do petanki przy Szkole Podstawowej w Długiem Starem.

Mieszkańcy Długich Starych oraz osoby związane z szkołą kolejny raz pokazali, że razem można wiele. Dyrektor szkoły Wioleta Spychała dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w to działanie, w pracę przy budowie boiska, za zorganizowanie sprzętu oraz dopilnowanie logistyczne inicjatywy.