Uczniowie wiedzą jak ważna jest umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Klasa I ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem brała udział w zajęciach praktycznych dotyczących udzielaniem pierwszej pomocy- RATUJEMY i UCZYMY POMAGAĆ.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych są po pierwszym miesiącu nauki stacjonarnej w szkołach. Przyswajają bieżącą wiedze, nadrabiają informację, których nie udało się przekazać w czasie zajęć zdalnych, cieszą się obecnością kolegów, koleżanek, kontaktem z rówieśnikami. Dobrze, że znajdują także czas na przyswajanie ważnych umiejętności pomagania innym.