Prace nad budową sieci wodociągowej w miejscowości Święciechowa zostały zakończone.

Wykonawcą inwestycji była firma ATUT z siedzibą w Lesznie. Inwestycja obejmowała rejon ulic Jesionowej i Lipowej. Koszt inwestycji wyniósł brutto: 95.766,56 zł. Inwestycja odbywała się w ramach inicjatywy lokalnej – wkład mieszkańców 15% wartości inwestycji.