Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”.

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś”.
Zakres umowy obejmuje pierwszy etap zadania na prace związane z dostawą i montażem jednej wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem ( stoły i ławki bez oparcia ) oraz wykonanie nasadzeń ( drzewa iglaste, krzewy liściaste, łąka kwietna – przygotowanie i zasiew ).
W kolejnych latach planuje się dalsze zagospodarowanie przestrzeni poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ścieżki sensorycznej i kolejnych nasadzeń.
Łączne koszty kwalifikowane : 53.816,37 zł
Kwota dofinansowania : 37.600,00 zł
Środki własne gminy: 16.216,37 zł