Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych układa asfalt na poszerzonej drodze powiatowej w Przybyszewie.

Dobiega końca jedno z najważniejszych tegorocznych zadań brygady remontowej ZDP. Jednostronnie poszerzona zostało 1,3 km ul. Wiejskiej w Przybyszewie, na odcinku od ul. św. Jana Chrzciciela do ul. Henrykowskiej. Drogę poszerzono średnio o 1,2 m, do szerokości 5,5 – 6 m. Brygada ZDP przez kilka dni układać będzie asfalt na poszerzonym odcinku. Inwestycja jest finansowana przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa.

(źródło: https://powiat-leszczynski.pl )