Na placu zabaw w Przybyszewie została zamontowana siłownia zewnętrzna.

Siłownię zakupiono z Funduszu Sołeckiego. Prosimy przez kilka dni nie korzystać z tych elementów, ponieważ beton musi wyschnąć.