Podpisano umowę na kolejny etap zadania pn. ,,Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie” z firmą SPIRAEA Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie.

Zakres prac obejmuje: budowę alejek utwardzonych wykonanych ze szlachetnej kostki betonowej (2 458,05 m2), budowę alejek półutwardzonych z warstwy mineralnej (3 485,05 m2), budowę oświetlenia w parku – 29 szt, instalację monitoringu, budowę toru rowerowego typu Pumptrack o długości 200 m, ławki parkowe – 16 szt, kosze parkowe – 17 szt.
Koszt inwestycji brutto: 2 331 715,11 zł z czego kwotę 1 981 957,84 zł gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia prac: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcy przekazano już teren budowy natomiast prace rozpoczną się w kwietniu!