Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna rozpoczęło przebudowę odcinka drogi powiatowej między Henrykowem a Strzyżewicami.

Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej między Henrykowem a Strzyżewicami o długości ok. 1,3 km. Zakres prac to m.in.
– rozebranie obecnej nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności,
– wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
– ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.
Pobocza zostaną utwardzone destruktem asfaltowym.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna rozpoczęło frezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni. Na czas wykonywania robót przebudowywany odcinek będzie wyłączony z ruchu. Aby dojechać do Strzyżewic i Henrykowa należy skorzystać z drogi wojewódzkiej w kierunku Góry. 
Inwestycja ma się zakończyć do 30 czerwca br. Koszt wykonanych prac to 736 tys. zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.