Zakończono budowę oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym.

Wykonawcą inwestycji była firma: PHU “IPE” Grzegorz Pilarczyk z siedzibą w Roszkówku. W ramach zadania postawiono cztery słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED. Wartość inwestycji wyniosła brutto: 39 089,47 zł.