Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ulicy Topolowej w Święciechowie.

Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 4 słupy oświetlenia drogowego z oprawami LED. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji brutto: 36 520,18 zł.