Trwają prace nad budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Święciechowa.

Wykonawcą inwestycji jest firma ,, ELEKTROINSTAL” Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie.
Wykonano już wytyczenia geodezyjne, budowę linii kablowych wraz z fundamentami oraz postawiono słupy do oświetlenia drogowego. Obecnie trwają prace nad montażem opraw oświetleniowych.
Prace wykonywane są:
w Święciechowie na ul. J. Tuwima, I. Krasickiego, Topolowej, Dębowej.
w Strzyżewicach na ul. Radarowej i Hangarowej,
w Przybyszewie na ul. Jagodowej
w Lasocicach na ul. Miodowej
w Henrykowie na ul. Brylantowej, Perłowej
w Gołanicach na ul. Parkowej,
w Krzycku Małym na ul. Świerkowej,
w Książęcym Lesie,
w Długiem Starem na ul. Zachodniej.
Koszt inwestycji brutto: 631 058,09 zł.
Inwestycja w 98 % jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Planowany termin zakończenia prac: kwiecień 2023 r.