Spółka Nodo zakończyła budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej ulicy Jesiennej w miejscowości Długie Stare.

Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie spółka Nodo z Leszna zbudowała ok. 430 mb chodnika wzdłuż ulicy Jesiennej w Długiem Starem, na odcinku od ulicy Parkowej do ulicy Granicznej. Inwestycja została zakończona przed terminem.

Inwestycja kosztowała ok. 160.000 zł. i została sfinansowana przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa.

(źródło; https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/3341-chodnik-w-dlugich-starych-juz-zbudowany.html)