Gmina Święciechowa uzyskała dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Gmina Święciechowa pozyskała kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000 zł. na zakup sadzonek drzew miododajnych. Nasza gmina korzystała już wcześniej z takiego dofinansowania. W ubiegłych latach  z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych nasadzono 450 sztuk drzew miododajnych.
W roku bieżącym zakupione zostaną lipy oraz klony. Drzewa z uzyskanego dofinansowania w roku 2021 zostaną nasadzone w ilości 150 sztuk w miejscowości Trzebiny.