Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 885 000,00 zł. na następujące inwestycje:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe na kwotę: 6 175 000,00 zł.

2) Budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen.T.Kutrzeby, Kmdr.S.Mieszkowskiego i Gen.Grota Roweckiego w Święciechowie na kwotę: 1 140 000,00 zł.

3) Budowa ujęcia wody w Święciechowie na kwotę: 570 000,00 zł.

Za kilka dni ruszy nabór do kolejnej transzy Polskiego Ładu, o podobnej wielkości, zaś w roku 2022 planowane są kolejne trzy transze, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Obecne środki pochodzić mają z budżetu państwa. Przyznane dotacje mają znaleźć się na kontach samorządów do końca listopada.