I etap prac – ulica Stefana Grota Roweckiego w Święciechowie.

Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jedną z inwestycji jest budowa drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen. Grota Roweckiego w Święciechowie na kwotę: 1 140 000,00 zł.

Zadanie podzielone zostało na III etapy. Jako pierwsza całkowicie zamknięta została ulica Stefana Grota Roweckiego od początku ulicy do końca posesji nr 15B bez możliwości przejazdu.