Rada Powiatu Leszczyńskiego na pierwszej sesji wybrała władze samorządowe VII kadencji.

Na początku pierwszej sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego VII kadencji radni odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie, w tym także Radni reprezentujący Gmina Święciechowa – Marek Tulewicz oraz Remigiusz Leciejewski.
Rada Powiatu Leszczyńskiego w tajnym głosowaniu wybrała swoje władze. Przewodniczącym rady został Remigiusz Leciejewski, wiceprzewodniczącymi – Marcin Barczyk i Anita Solarczyk. Starostą Leszczyńskim został Maciej Wiśniewski, natomiast wicestarostą Rafał Jagodzik.
Gratulujemy!

Źródło; https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/5307-maciej-wisniewski-starosta-leszczynskim.html