Dostępne mieszkanie – program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami , które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i :
– ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś wstanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
– nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Więcej informacji na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/aktualności/dostępne-mieszkanie-program-wsparcia-do-osób-z-niepełnosprawnościami