Gmina

Ciepłe mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie – nabór deklaracji uczestnictwa w programie. Gmina Święciechowa przystąpi do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie.Mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania,

Inne

Dostępne mieszkanie

Dostępne mieszkanie – program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami , które w swoim