Życzenia na Nowy 2022 Rok od Wójta Gminy oraz Radnych Rady Gminy Święciechowa.