Wszytskim Mieszkańcom gminy Święciechowa życzymy słodkich upominków.