Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( LSR ) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023+.

Na obecnym etapie planowania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzone zostaną otwarte spotkania konsultacyjne na terenie każdej z gmin WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 30.09.2022 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a ( sala sesyjna, I piętro )

Pozyskane informacje i opinie w ramach konsultacji społecznych są istotnym elementem podczas opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na spotkaniu omówione zostaną :
1. nowe założenia Inicjatywy LEADER 2023+;
2. koncepcję nowej LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior;
3. dokonana zostanie wspólna analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru WLGD;
4. przeprowadzona zostanie dyskusja nad propozycjami celów i rezultatów LSR;
5. omówione zostaną planowane do realizacji działania w ramach wdrażania LSR.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli i partnerów poszczególnych sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.