W sobotę, 25 września, samorząd powiatu leszczyńskiego świętował zakończenie remontu drogi powiatowej ze Strzyżewic do Henrykowa.

Zakres prac zleconych przez Zarząd Dróg Powiatowych prac Przedsiębiorstwu Dróg i Ulic w Lesznie obejmował przebudowę ok. 1,3 km drogi między Strzyżewicami a Henrykowem. Na przebudowanym odcinku ułożono dwie warstwy asfaltu, a pobocza utwardzono destruktem asfaltowym. Koszt wykonanych prac to 736 tys. zł. Inwestycja została w całości sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli m.in. poseł Jan Dziedziczak, władze powiatu leszczyńskiego z przewodniczącym Rady Powiatu Leszczyńskiego Janem Szkudlarczykiem i starostą Jarosławem Wawrzyniakiem oraz przedstawiciele gminy Święciechowa: wójt gminy Marek Lorych, przewodniczącym Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak, sekretarz gminy Patryk Tomczak, sołtys wsi Święciechowa Józef Buszewicz oraz sołtys wsi Strzyżewice Krzysztof Kołacki.