Inwestycje

Zakończone prace

Zakończono prace nad budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Kusocińskiego w Święciechowie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic